എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, സ്വപ്നപദ്ധതികളുണ്ട്, എന്നോടൊപ്പമുള്ളവർക്കാകട്ടെ സ്വപ്നം കാണാനേ അറിയില്ല. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമായി മാറണം.

from Facebook
via IFTTT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s